jon-korejskij-skrab-dlya-litsa-baking-soda-gentle-pore-scrub-50-g.1000x1000w